9.10.2018 10.38 Raportti

Kilpailukieltosopimuksen periaatteellinen tarkastelu - Ajatuksia sääntelyn kehittämisen pohjaksi

Raportti 1/2018


Neuvottelu_09_turkoosi


Aalto-yliopiston taloustieteen työryhmä teki selvityksen kilpailukieltojen taloudellisesta tehokkuudesta Akava Worksin toimeksiannosta.  Raportti koostuu periaatteellisesta tarkastelusta ja kirjallisuuskatsauksesta. Selvitystyö, joka aloitettiin keväällä 2018, valmistui syyskuussa 2018. Raportti julkaistiin 6.9.2018.


Periaatteellisessa tarkastelussa on kuvattu työntekijöiden kilpailukieltoihin liittyviä intressejä ja ehtoja, joilla ne voisivat olla hyväksyttäviä. Periaatteelliseen tarkasteluun liittyy kilpailukieltosopimusten teoriaa koskeva kirjallisuuskatsaus.


Ohessa raportti verkkojulkaisuna ja pdf-tiedostona.

Kilpailukieltosopimuksen periaatteellinen tarkastalu Ajatuksia sääntelyn kehittämisen pohjaksi Akava Works -raportti 12018

kilpailukielto työmarkkinat
← Palaa otsikoihin