29.11.2018 8.58

Asumistuki asuntopolitiikan välineenä, tarkastelussa erityisesti Helsingin seutu

Neuvottelu_33_turkoosi

Osmo Soininvaara on laatinut Akava Worksin toimeksiannosta raportin ”Asumistuki asuntopolitiikan välineenä tarkastelussa erityisesti Helsingin seutu”. Raportti tuo näkökulmia sosiaaliturvauudistus-keskusteluun.

Soininvaara käsittelee raportissa asuntotilannetta, asumistukea ja muita asumisen tukimuotoja ja niiden vaikutusta asuntopolitiikkaan. Hän tuo esiin tonttipolitiikkaan, asuntorakentamiseen, asuntojen hintoihin ja vuokriin sekä sosiaaliturvan kannustavuuteen vaikuttavia tekijöitä. Soininvaaran mukaan nykyinen järjestelmä ei edistä työvoiman liikkuvuutta eikä asumisen tasa-arvoa. Se ei myöskään ratkaise asuntopulaa.

Ohessa raportti pdf-tiedostona
asuminen kotitaloudet sosiaaliturva työmarkkinat
← Palaa otsikoihin