16.4.2018 13.55

Korkeakoulutettujen nuorten kokemuksia syrjinnästä työelämässä


opiskelijaelämää 15 turkoosi

Akava Works on selvittänyt nuorten aikuisten kokemuksia seksuaalisesta häirinnästä ja syrjinnästä työelämässä. Korkeakoulutetuista 18–35–vuotiaista vastaajista 8 prosenttia kertoo kokeneensa työyhteisössään tai työpaikallaan häirintää edellisen vuoden aikana.

Erot naisten ja miesten välillä nuorten vastaajien ryhmässä ovat melko pienet. Alle 35-vuotiaista naisista miltei 9 prosenttia, miehistä 6 prosenttia kertoo joutuneensa seksuaalisen häirinnän kohteeksi viimeksi kuluneen vuoden aikana.

Yleisimmiksi syrjinnän perusteiksi nousevat aineistossa ikä, mielipiteet ja sukupuoli.

Selvitys kertoo, että suurin osa nuorista korkeakoulutetuista pitää eriarvoisuuden vähenemistä ja sukupuolten välisen tasa-arvon paranemista tavoiteltavina kehityssuuntina suomalaisessa yhteiskunnassa

Korkeakoulutettujen nuorten kokemuksia syrjinnästä työelämässä Artikkeli 82018

Miika Sahamies 200x200 px
  • Kirjoittaja Miika Sahamies on asiantuntija Akavassa.
korkeakoulutetut Miika Sahamies työelämä
← Palaa otsikoihin